Túró! Túró!

"- Hát, igen, a kém - mondta bosszúsan az igazgató. - Három nappal ezelőtt jönnek be a dolgozóink, s látják, hogy ott ül a kém, és issza a tejet. El akarták fogni, de elfutott, és bevette magát a túróba. ... - Mi is esszük a túrót - mondta Majorov, és elmosolyodott." V. Popov: Eset a tejüzemben (1978), Szilágyi Ákos szerk.: Befejezetlen forradalom (1987)

Őszinte tisztelettel

Túró

túró_1_négyzet_200.jpg

© turotneked.blog

A szövegszerű egyezés más művekben megjelent, elhangzott szövegekkel kizárólag a véletlen műve. A más forrásból származó részeket jelöltük.

Az itt megjelent szövegek a forrás feltüntetésével idézhetők.

Levélcímünk: turotnekunk@gmail.com

 

2015.07.15. 11:02 Go East!

Közéleti kínlexikon összkiadás

Címkék: politika közélet humor hülyeség

A

Alávaló A politikai tudat fejlődésének utolsó előtti, az „alattvaló”-t közvetlenül megelőző evolúciós szintje teljesen független, jellemgyenge cöfil békeharcosoknál.

Alkotmány Rozoga, összetákolt Alaptörvény.

Azeri baltás A magyar üvegeshez hasonló, fejbe vágó hatású közép-ázsiai néptánc. Gyilkosság miatt elítélt, politikai haszonszerzés céljából Magyarországon szabadon engedett köztörvényes nemzeti hősök járják a Kaukázus együttes Rossz bor című zenéjére.

Azori Csak a legutóbbi időkben felfedezett cigány nyelvváltozat. 2011. novemberében tizenkét magyarországi megye vezető köztisztviselő nyelvtudósai és néhánynak a családtagja felfedező úton jártak az Atlanti-óceán keleti medencéjében, és az ott fellelt szigetcsoporton élő primitív törzsek által beszélt, általuk „azori”-ként emlegetett nyelvet az eredetileg Indiából elvándorolt cigányság eddig ismert domari, lomavren és romani nyelvváltozataival rokon nyelvként azonosították. A felfedezés hírére Páneurópa rendkívüli konferenciát hirdetett a helyszínen a romák elleni stratégiáról, amit a magyar szakemberek melegvizes fürdőkben üdvözöltek.

Á

Árfolyamrögzítés A méltán nemzetközi hírű magyar katasztrófavédelem legújabb csodafegyvere a határainkon túlról érkező nagyvizek károkozásainak csökkentésére. A módszer lényege, hogy terrorelhárítók és egyéb önkéntesek gumicsizmába és viharkabátba öltöztetett szentet hordoznak végig a vállukon a nagy magyar folyók elöntése által fenyegetett gátakon, földeken és lakóterületeken, akinek intésére az árhullám meghunyászkodik, szűkölve visszavonul a medrébe, majd egy helyben megáll. A katasztrófavédelem a sikeres beavatkozás után svájci frankban, euróban vagy japán jenben járó perselypénzt 180, 250, ill. 2,5 forinton számítja fel a megvédett terület tulajdonosainak.

B

Baja 1. Baloldali ellenzéki párt nyűge, amelytől nem tud szabadulni. 2. Folyóvízzel táplált kegyencmosdató tál cukrászok körében használt népies elnevezése a Dél-Alföldön.

Barikád 1. Utcai harcok során báránymosdatásra használt edény. (© Timár György) 2. Radikális jobboldali hobbiállattartó egyesület Juh szekciója által kiadott, időszakosan megjelenő kifestő és kivágó gyermekújság. Felnőtteknek szóló testvérlapja a Birkád.

Bevett egy ház A szórakoztatóipari szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály által törvényesnek tekintett, magas népszerűségi mutatójú, a legális gazdaság határain vállalkozásként tevékenykedő örömtanya, amelyre nem vonatkoznak a szokásos számviteli és adózási szabályok. Mivel a látogatók fogyasztásából származó bevétel nem fedezi a cég működését, ezért bőséges állami apanázsban részesül, amelyet a döntéshozók számára nyújtott kedvezményekkel, többek között reklámszolgáltatásokkal hálál meg.

Békevágy Kormánytámogató felvonuláson részt venni kívánó, ám a bírósági ítélet szerint szabadlábra feltételesen sem helyezhető nemzeti érzelmű elítélt lelkében dúló szenvedélyes érzés. Csillapítására a börtönorvos előírásainak megfelelően a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség (DIVSZ) indulójának többszöri lejátszását alkalmazzák: „Egy a jelszónk, a béke, harcba boldog jövőért megyünk, Egy nagy cél érdekében tör előre ifjú seregünk.”

Bérbefagyasztás A Magyar Gazdasági Csoda közgazdasági és humánpolitikai eszköztárának egyik inflációkezelő eleme. Lényege, hogy a munkavállalók járandósága tartós értékvesztése ellen tiltakozó érdek-képviseleti aktivistákat saját bérükbe fagyva vagy betonba öntve győzik meg a kormányintézkedések helyességéről.</p

Borkai A Magyarországon méltán világhírű nemzeti szőlő- és borkultúra további népszerűsítésére bevezetett kabalafigura-páros. Eredeti változata a Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER, lásd ott) elitjének magasabb igényeit kielégítő hátultöltős alakzat, amely az új magyar 1 eurós érme hátoldalán is szerepel majd nemzeti szimbólumként. A könnyebben érthető elöltöltős, ún. SzIP(Szopatás-In-Progress)-változat a NER rajongói számára készül.

A márkanév nemzetközi tudatosítása érdekében a magyar állam által a nemzeti tőkés osztály jachtjai számára vásárolt Adriai-tengeri kikötő a bécsi Ferenc József rakpart (Franz-Josefs-Kai) mintájára 2019. október 13-án a Bor-Kai nevet vette fel.

C

Cigarettavég Nikotinfüggők elkeseredett felkiáltása volt, amikor az új trafiktörvény miatt a boltokban megszűnt a dohányárusítás. Az elkeseredés azóta alábbhagyott, mert a boltok helyét népnemzeti mozgókereskedők vették át, akik színe egységesen fekete.

Cöfilizáció A Magyarországon 2010-ben lezajlott sikeres fülkeforradalom után bevezetett társadalomfejlődési modell. Egyik jellemzője az állami szintre emelt, az egészségügyi rendszer és a tömegkommunikáció közreműködésével zajló tömeges agyzsugorítás. A kezelésen eredményesen átesett, cöfilizált egyedekből, azokat sorokba és oszlopokba rendezve, sorozatgyártással állítják elő a hatalom támasztópilléreit. Az orvosi szenzációnak minősített eljárás iránt számos, az európai versenyképességi rangsor élén álló, hanyatló liberális ország hivatalos szervei is érdeklődnek.

Cs

Csikk Az új trafikrendszerben a dohánytermék forgalmazás hasznának az állam zsebében maradó morzsányi része, amiről azonban a hivatalos sajtóban nem szabad beszélni („Csikk, erről egy szót se!”).

Csüngőhasú A politikai taposómalomban elhájasodott, távol-keleti ábrándokat kergető egykori sportoló törpemalac.  

D

Diktatúra A Magyar Természetjáró (leánykori nevén: Természetbarát, lásd ott) Szövetség (MTSZ) által kormánypárti politikusoknak és rendszerhű követőknek szervezett exkluzív gyalogos kirándulások összefoglaló neve. Jellemzőjük, hogy a résztvevőknek a dikta-túravezető menet közben mondja tollba a következő időszakra vonatkozó kötelező magatartási szabályokat. A túravezetés színvonalát és a rendelkezésre álló adófizetői százmilliók maradéktalan elköltését a szervező garancsálja.

E

Egyiptomi sötétség Vak komondorok és az ország sikereitől elvakított politikusok világképe, akiknek tudatába – a bibliai 3 nappal ellentétben – négy év után sem jutott el a valóságot megvilágító, éltető fénysugár. Eredetileg a kormányfő hozta magával 2011. februárjában, amikor Egyiptomból történt visszatérése alkalmából a helyszínen zavargások törtek ki. Magyarosított változata azóta hungaricum, „Darkness of Hunnia” márkanévvel az országimázs meghatározó arculati eleme.

El Szájmon (régies írásmóddal L. Simon) A megrázó őszinteségéről elhíresült El Qúrta-dinasztia legígéretesebb egyedeiből előállított nerdroid (lásd ott). Közírói munkásságának csúcspontja a megújuló természeti erőforrásokhoz írt óda, az Éjféli Napsütés című verses trilógia.

Elszámoltatás A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentéseiben szereplő statisztikai adatoknak a kormányprogramhoz igazodó eltérítésére az erre a célra rendszeresített kormánybiztos által adott bizalmas utasítás.

Erőszakszervezetek Az állam által kivételezett helyzetbe hozott foglalkozási csoportok (vasutasok, tanácsi munkások, stb.) érdekvédelmi szervezetei. Ellentétben a gyengeszakszervezetekkel, ők mézet is kapnak a madzagra az epe mellé.

F

Fajgörcs (© Hajós András) A nemzeti érzelmű népszaporulat erőltetett növelésére kidolgozott, több elemből álló kormányzati program sikertelensége láttán az ezért felelős minisztériumi tisztviselők altestében kialakuló kóros izomtágulat.

Fideszes rablógazdaság (© Debreczeni József) Szabadságvesztésüket töltő kormánypárti paripák által művelt, mezőgazdasági termelőktől elkobzott állami földterület.

Floridázás A debreceni cívisek elit rétegének tagjait (ún. floridokat) az Egyesült Államok-beli Orlandóban ért váratlan esőzés. A vízből elektrolízis útján előállítható energiahordozók forradalmi újdonságát közpénzeken tanulmányozó szakemberek a hideg zuhany által okozott kellemetlen következményeket manipulált dokumentumokkal, nyilatkozatokkal és mismásolással (lásd ott) enyhítették.

Frakciók Szennyvíztisztító telepek ülepítő medencéiben a befolyó szennyvíz szilárdanyag-tartalmának vegyi és mechanikai eljárások segítségével történő kiválasztása során előálló, különböző mérettartományú szemcsecsoportok. A legnagyobb, felszínen úszó frakciót lehalásszák, szín szerint csoportosítják, és az egyes darabjait rendszeresen ismétlődő tréfás népi játékok (ún. választások) során népképviseleti jogokkal ruházzák fel.

Furmány 1. Az állami végrehajtó hatalom furfangos központi szervének a Magyarország Alaptörvénye VII. számú módosításával bevezetett elnevezése. 2. Az Európai Unió szóhasználatában ("For money") ez a kifejezés jelzi az egy ország sérelmére a közjóra való hivatkozással bűnszervezetben, folytatólagosan, aljas indokból, megtévesztéssel elkövetett, kormányzás látszatát keltő tevékenységet, súlyosbítva magán- és köztulajdon elleni bűncselekménnyel, hivatali hatalommal történt visszaéléssel, ellenforradalmi tevékenységgel, az ország törvényes rendje elleni izgatással, a hatalom erőszakos megragadásával, a jogállam felszámolásával, önkényuralmi rendszer bevezetésével és gyakorlásával, az élethez és személyi szabadsághoz való jogok korlátozásával, az ország nemzetközi tekintélyének lejáratásával.

Fülkeforradalom Elcsökevényesedett hallószervű kisdobosok és úttörők által 2010. április 11-én és 25-én a lakásuk legkisebb helyiségében végrehajtott, megrázó hatású társadalmi változás, amelyet Kadosa Pál közkedvelt szerzeményének dallamára írt szöveggel kísértek: „Forrjon a dalom, pajtás, Fákon újul a hajtás, Fogadjuk a tavaszt dallal!”

G

Gazember Hátrányos helyzetű településeken munka- és megélhetés nélküli állampolgárokat gyomos, elvadult árokpartok növényzetének irtására utasító vezető önkormányzati tisztségviselő. Európai uniós támogatással működő mintaprojektje a Vérpataki Csoda.

Geci Hungarikumnak minősített, száz százalékban magyar fejlesztésű, forradalmian új sportág, amelyben a játékosok humán spermával bővített nyelvtani szerkezeteket (ún. mondatokat) vágnak egymás fejéhez. Bizalomvesztést elszenvedett oligarchák és a politikai elit kedvenc sportja. A játékosok által leadott anyagminta szabványossági vizsgálatát politikai elemzők és közvélemény-kutatók végzik az erre alkalmas szájszerveikkel.

Gulyás Bátorságukról híres észak-amerikai cowboyok Kárpát-medencében élő leszármazottja. Jelentése: bográcsban főzött, jogi végzettségű külügyi szakértő tehenészfiú. Bátorsága abból ered, hogy vak.

H

Habony and Ivory (ang.) A magyar kormány uniós támogatásból megvalósuló projektje, amelynek célja, hogy az ország 2020-ra – az autóipari mellett – a világ elefántcsont-kereskedelmi és -feldolgozóipari innovációs központja legyen. Az ötletgazda stratégiai tanácsadó a projekt címét Paul McCartney és Stevie Wonder 1982-es világslágerének emlékére választotta.

Hajléktalan Állandó bejelentett lakóhely nélküli állampolgár, akinek a fejét még nem verték be a világörökség részét képező önkormányzati területen rendőrök, közterület-felügyelők, polgárőrök vagy nemzeti érzelmű önkéntes közbűntényesek. Ellentéte a hajlékos (vagy hajlékes), akinek már igen.

Hamvadó Kihunyó népszerűségű kormány által egyes temetési szolgáltatásokra kivetett sarc.

Hegedűs Szélsőjobboldali kórusokat kísérő vonószenekarok holdkóros egyházfi prímása.

Hendebende Fülkenyelvújításkori kifejezés: a nagyhangú, élénk, széles taglejtésekkel és ordas valótlanságokkal kísért mondanivaló (ősi változatban: handabanda). Lásd pl.: A magyar szuverenitás és nemzetvédelem biztosítéka a mutyigripenek jelenléte a magyar légtérben!

Hiteltelen A politikai elitnek és egyéb vagyonos rétegeknek a bankkal szemben devizában fennálló adósságától célzott törvényalkotással, igen kedvezményes feltételekkel megszabadított, nem szavahihető tagja.

Hitvány A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról szóló (ún. egyházdiszkriminációs) törvény elfogadása után csendben maradt, valamely, az Országgyűlés által elismert felekezethez tartozó jellemhibás útonálló.

HU-GO Tehetséges magyar mérnökök (lásd ott) által hetek alatt kifejlesztett taktikai fegyver a Magyarországot ért ellenséges közúti vízilóinvázió adminisztratív eszközökkel történő visszaverésére.

Hungari-kum A közép-ázsiai Kara-kumhoz hasonló sivatag a Kárpát-medencében. Főként a szellemi sivárság és az állandó, viharos erősségű, keletre fújó politikai szelek jellemzik.

Í

Ígérvény A miniszterelnök milliós javadalmazású szociológiai főtanácsadója által kidolgozott ötlet a vidéki önfenntartó baromfiudvarok magas humusztartalmú táptalajjal történő ellátására.

J

Jelképes összeg Az ország jelképeivel ellátott (© Moldova György), a korrupció (lásd ott) során új tulajdonoshoz kerülő bankjegyek értéke simicsben (lásd ott) kifejezve.

K

Kapitális A külföldi befektetők elriasztására kidolgozott kormányzati program gazdaságpolitikai következményeket elemző részének munkacíme.

Katasztrófa sújtotta terület A Kárpát-medence új elnevezése az Európai Unióban kiadás előtt álló politikai térképeken.

Kéményen dolgozó kisember A kéményseprési szolgáltatás katasztrófavédelemhez történő beállamosítása során munkáját elvesztő tüzeléstechnikai karbantartó szakmunkás. 

Képtelen A feszített jogalkotási tempó sodrában és a kormányzati kommunikációs káoszban a fonalat elvesztő ellenzéki képviselők jellemző tudatállapota. Többnyire a fajfenntartási képesség elvesztésével is együtt jár (v.ö. impotencia, meddőség).

KLIK Magas rangú állami oktatáspolitikus rekeszizma által kibocsátott jellegzetes hanghatás, amikor százezer alattvalója a felmenőit emlegeti. Ellenszere az életpályamodell formájában alkalmazott sokkterápia, amit azonban azoknál kell alkalmazni, akik rá gondolnak.

Kormányváltó Politikai ambíciókat tápláló, ellenzéki beállítottságú, elavult műszaki megoldású személygépkocsi alkatrész.

Korrupció A természetben tapasztalható vulkánkitöréshez (v.ö. erupció) hasonló gazdasági folyamat. Itt a felszín alatt dolgozó hatalmas erők láva helyett bankjegyeket, zsíros pozíciókat, állami javakat hánynak a levegőbe, amelyeket az időjárás-előrejelzésre kizárólagosan felhatalmazott Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által az aktuális kormányzati politikához igazított széljárás előre kiválasztott, baráti helyek felé sodor. Jellegzetessége, hogy parlamenti választások időpontjában az intenzitása hirtelen lecsökken, majd ismét fokozatosan erősödve csúcspontját a következő választások előtt éri el. Minden korra jellemző.

Költségvetési Tanács Rendszerhű közgazdászok tavaszi mezőgazdasági tevékenységét megelőző összejövetel, ahol az adófizetők kifacsarásának eredményeként összejött állami bevételt a hatalomhoz közel álló rokoni és baráti szántóföldek megtermékenyítésére osztják szét.

KÖSZSZÉP Közbeszerzésekben verhetetlen eredményességű magántulajdonú gazdasági társaságok által a közbeszerzési döntőbizottság titkárnőinek küldött csokor rózsához mellékelt borítékban található 20%-os csekket kísérő üdvözlőkártya protokoll szerinti szövege.

„Kövér, a Nap” Generális ihletésű, az ókori Egyiptom legjelentősebb istenére utaló kezdősor a kormánypárti képviselők szavazataival módosított Országgyűlési Házszabály által az üléskezdésre előírt napi imában. Folytatása: „Kövér, a Nap, Szórja a sugarakat. Kerékbe tört.”

Közérdekű adatigénylés Magyarország határát illegálisan átlépő menekült igazoltatása a Magyar Őrsereg határvadász alakulataival kiegészített rendőrségi kommandók által. Az igazoltatott személytől beszedett szolgáltatási díjat (v.ö. hálapénz, borravaló, kenőpénz) a szolgáltatást nyújtó közszolgák, a hazai hagyományoknak megfelelően, közvetlenül a saját fizetéskiegészítésükre fordítják. 

Közgyűlés A testi higiéniát elhanyagoló önkormányzati képviselők lábujjai között keletkező gennyes kelés egyes nagyvárosokban. Budapesti változatának kezelésére a tarlósvirággal (egynyári tisztesfű, Stachys annua) kísérleteznek, eddig mérsékelt eredménnyel.

Közszolgálati Média Határtalan, elsöprő kisugárzással rendelkező varázslónő a görög mitológiában, akit a vad félázsiai népség kései utódainak hataloméhes vezérei egy minisztériumi titkársági íróasztalon magukévá tettek, majd közhasználatra a nép közé vetettek.

Kuminológus Országimázs- és szentképfényező borsoskömény- és kandallókutató tudós.

Kurucinfo Rákóczi téri strázsák (© Timár György) időszakos reklámújságja. Jellemzően divatjamúlt személyeket és lejárt szavatosságú, avítt, értékcsökkent szolgáltatásokat és eszméket hirdet.

Kúria Önmagukat jogi csűrcsavarok kifundálásában kiélő agg konzumhölgyek állami fenntartású napközi otthona. Ellátásuk fejében hálából rendszeresen lelopkodják Jusztícia szemkötőjét.

L

Lasztovicza Fülkenyelvújításkori szó. Eredetileg Gárdonyi Géza Egri csillagok című ifjúsági regényének női főszereplője által alapított labdarúgó klubban használt felszólítás: „Laszti, Vica!” Újabban a befolyással vásárolt sportdiplomák szinonimája.

L-Síbolt Törvénytelenül szerzett állami pénzek sportszer-kereskedelembe történő, turisztikai célú befektetése során épülő magyar üzlethálózat külföldi luxus téli üdülőparadicsomokban, ahol a magyar elit tagjai simiccsel (lásd ott), a békemenetesek simicskával fizetnek.

M

Magosz (Demonsztratosz) Nagyra törő nemzeti földművesek görög mintára létrehozott szakszervezete, amely elsősorban az aszfaltozott utakon termelt gabonából épített útblokádokkal harcol a tagság érdekeiért. Vezetője Szorgosz Kapaszkodósz (lásd ott).

MÁV A 2014-2050-es időhorizontra kiterjedő Nemzeti Közlekedési Stratégia nevének társadalmi egyeztetés során elfogadott rövidítése. Jelentése: „Meddig Állunk, Vazze?” (lásd még: http://mav.blog.hu)

Magyart Nemzett Kormányhoz közel álló polgári napilap oldalaiból hajtogatott kerecsensólyom és a parlamenti patkó jobbszárnyán ülő öregecskedő képviselőnő sikeres nászáról szóló tudósítás az állami televízióban.

Mandiner 1. Biliárdfejű hotelszolga (© Timár György) 2. A milliárdos áfacsalási botrányban való érintetlenségéről szóló híresztelések visszautasításának módja a Nemzetgazdasági Minisztériumban egy hétvége alatt készült jelentésnek egy népszerű internetes portálon történt nyilvánosságra hozatalával.

Maszat Pártunk és kormányunk kínos ügyeinek elkenését szolgáló, tengeri növények tolásával végzett eljárás a kormánykommunikációban és az állami médiában.

McEerom, Emery Grafomániás skót kultúrpolitikai tanácsadó, a jobboldali magyar kormányok nemzetitudat-formáló kulcsembere.

Menekültügy A Háromszéki medence legnagyobb folyójához, a Feketeügyhöz hasonló, virtuális folyó a mai Magyarország területén. Különlegessége, hogy a határokon belül ered és ott is ér véget. A tavaszi áradásának visszavonulása után hátramaradó szellemi öntéstalajon milliószám díszlenek az azonos tőről fakadó olyan endemikus gyomok, mint a Xenophobicus hungaricus, Rassismus jobbicae, Dictatorum orbanum és a Servilismus fidesus.

Mentés Népviseleti felsőruházatba öltözött katasztrófaelhárítók által vészhelyzetekben végzett tevékenység.

Médiaklikk A teljes közösségi nyomtatott és elektronikus hírszolgáltatást egy kézben tartó gazdasági-politikai érdekcsoport. A hatalom boszorkánykonyhájából jobb egérgombra kattintással vezérelhető.

Méltóságos Országgyűlési képviselőknek járó, egyéni kormánypárti képviselői indítványra a házszabály újabb módosításával bevezetni tervezett kötelező megszólítás. A Demokratikus Koalíció (DK) módosító javaslata szerint a kormánypárti képviselőkre az „álságos”, a többi ellenzéki képviselőre a „mulatságos” megszólítás bevezetése lenne indokolt.

Mészáros Az építőiparban nélkülözhetetlen kötő- és adalékanyagokat árosító, letaglózó tehetségű gázipari szakember. Példamutatóan erkölcsös és istenfélő életének jutalmaként ő kerülhetett legközelebb az Úrhoz, aki a saját erejének egy részét neki kölcsönözte és Boldoggá tette. Több multinacionális cég pénzügyi tanácsadóként alkalmazza, mert tudja a titkát, hogyan lehet a mész árosításának jövedelmezőségét évente egy nagyságrenddel megnövelni.  

Mérnök A legteljesebb független szakmai lelkiismeretére büszke, a Magyar Villamos Művekből (MVM) kézivezérelt nemzeti … izé ... mérőember (© Rejtő Jenő), vagy mi.

Mismásolás Valós tartalmú terhelő állításoknak kormány- és pártszóvivők által maszatolás (lásd ott) útján harmadik félre (ún. másra) hivatkozással történő visszautasítása.

Mobil cég Hordozhatótelefon-szolgáltatás nyújtására létrehozott állami tulajdonú félkegyelmű gazdasági társaság. A társadalomra nézve veszélyes állapota miatt először maszatolás (lásd ott) alkalmazásával gyógykezelésnek vetették alá, majd nemrég bezárták, mert a bíróság ítélete szerint gyógyíthatatlannak bizonyult. A kezelés több százmilliós költségét az adófizetők állták. 

N

NAV A nem kellően szolgálatkész gazdasági szereplőkkel és személyekkel szemben kormánypolitikusok által alkalmazott félelemkeltő, vakkantásszerű hangutánzó szó, jelentése kb. „Na, véged!”. Az üzenetet a jobb belátásra térítő és iránymutatást adó szerzetesrend tagjai, az ún. navigátorok kézbesítik a címzetteknek.

Negyvenhétezer (47000) Az ún. Matolcsy-Zsiga-állandó, amelyre a XXI. század első fülkeforradalmi közgazdasági elmélete épül. Definíciója szerint, ha az ország adófizetőinek 90%-a havi 28000 forint adózott jövedelemmel rendelkezik, az állandó segítségével kiszámítható a felső decilis átlagjövedelme.

Nemtelen Az országgyűlésben és az önkormányzatokban többséggel rendelkező pártok és más szervezetek alantas képviselőinek meghatározó viselkedésmódja a saját frakciójuk előterjesztéseiről történő szavazáskor.

Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER) A NENYI-ben (lásd ott) meghirdetett Új Honfoglalás hivatalos elnevezése. Az 1100 évvel ezelőtti történelmi eseményekkel ellentétben, amikor őseink hosszabb időn keresztül, több hullámban, kívülről szállták meg a más népek lakta Kárpát-medencét, most ez egy lépésben, mindössze négy év alatt, belülről kifelé, a saját nemzet által lakott területen történik. Közös vonása mindkét eseménynek, hogy egyik megszállás sem ütközött érdemleges ellenállásba, a szórványos tiltakozást a megszállók jelképes ajándékokkal (fehér ló, rezsicsökkentés) sikeresen kezelték. A peremvidékeken vannak még formális akadályok, tekintve, hogy azok egyelőre más országok felségterületei, de ezek elhárítására már előrehaladott tárgyalások folynak közép-ázsiai és távol-keleti katonai segítség bevonásáról.

Nemzeti Együttműködési Nyilatkozat (NENYI) 162 évvel és két hónappal a debreceni országgyűlés által elfogadott Függetlenségi nyilatkozat után a nemzeti poligarchák által a magyar nemzet megmentésére megkötött, kaszinótojással megpecsételt, az összes állami intézményben kifüggesztett vérszerződés. A korrupcióból megvagyonosodott politikus és az állami megrendelésekből milliárdossá vált oligarcha (© Frei Tamás) keresztezéséből kitenyésztődött elit a NENYI-ben leszögezte: „A nemzet egyetlen csepp vérét, egyetlen csepp verítékét sem engedjük más zsebekbe!”

Nemzett politika Pártállami funkcionáriusból hithű pártállami csicskássá transzformálódott, szent életű pártelnök által házilag törvényesen főzött pálinka bódulatában folytatott közösülés eredményeként kidolgozott ideológiai alapvetések a „haza” témakörében. Az eddig a közvélemény számára elérhetővé tett „Posványos” alapváltozatot állítólag hamarosan követi a „Fehér Ló”-verzió.

Nerdroid A nemzeti érzelmű populáció kifinomult eljárással kiválasztott egyedeinek génmódosított robotváltozata, amelyet azzal a céllal hoznak létre, hogy minden körülmények között, bármi áron teljesítse a NER (lásd ott) céljait. A transzformáció során eltávolítják az alanyok gerincét és a jellemét, agyuk nagyobb részét pedig a központi akarat és az isteni sugallat önálló felismerésére alkalmas biomodullal helyettesítik. Emberszabású külsejük miatt azonosításuk általában csak a verbális kommunikációjuk alapján lehetséges. Megközelítésük a kéményen dolgozó kisemberek részéről nagy körültekintést igényel, mivel tekintetük és lélegzetük is fanatizáló hatású. Kontaktus csak megfelelő védőeszköz (pl. szuverén gondolkodás) esetén javasolt.</p

Nerküled A nemzeti oligarchák új himnusza, 2017-ben a YouTube leghallgatottabb magyar dala. Legismertebb sorait korábbi zeneművekből kölcsönözte: a "Nerküled mit ér az élet, nerküled mit érek én?" és a "Nem tudok élni nerküled, engedd, hogy élhessek veled!" népszerű könnyűzenei slágerekben, a "Semmik vagyunk, s minden leszünk!" pedig eredetileg egy munkásmozgalmi indulóban fordult elő. A világ legismertebb férfipotenciál-növelő szere, a Viagra gyártója is érdeklődik már a dal iránt, mert erre állítólag minden férfi nemi szerv feláll.

Ny

Nyerges Speciális közúti vontatójármű-fajta. Szemben a szocialista kormányok idején alkalmazott, emberi erővel működtetett, kisipari módszernek tekinthető talicskázással, ezzel a technikával szinte emberi beavatkozás nélkül, automatikusan, nagyságrendekkel hatékonyabban lehet kiszállítani a rendszerből az állami pénzeket. A kormányon bőr van, ezzel szemben a fék pofátlan. 

O

Orbanizáció Az urbanizációval ellentétes folyamat: a települések belső minőségi változása, infrastrukturális ellátottság, életmód, szerveződés, gazdasági tevékenységek vagy viselkedésmód visszafejlődése (minőségi elváltozás).

Ó

Ócsa Az Országos Családvédelmi Alap által luxusáron épített katasztrófa sújtotta gagyi szociális lakótelepek elnevezése. A kényszerből beköltözők (ÓCsÁról valók, ócsárolók) a berendezési tárgyaikat a kormány által erre a célra alkalmazott ócsástól szerzik be, ugyancsak aranyáron.

P

Papagájkommandó Országgyűlési dresszkód öltözetű kormányzati politikusok, vezető kormány- és köztisztviselők kellemes éghajlatú meleg égövi országokba küldött, díszmadárgyűjtési célú fegyveres különítménye, nyelvcsapás- és illemtan tanfolyammal összekötve.

Parlamenti Őrség Az Országházban felépített nemzeti skanzen ismert nyugat-magyarországi tájegységet bemutató kiállítása. Az állami takarékossági intézkedések részeként a nemkívánatos látogatókat, képviselőket és vendégeiket biztonsági őrök helyett kiselejtezett színházi jelmezekbe öltöztetett közmunkás felügyelők dobják ki.

Pedagógus Kar A köznevelésben foglalkoztatott állami alkalmazottak öntevékeny kulturális közössége. Pedagógus Napon, valamint az életpályamodell-ígéretek évfordulóján jótékonysági fellépést tartanak az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyi irodái előtt.

Pöcs Az egykori világhírű keletnémet műkorcsolyázónő Magyarországra települt leszármazottja. Hagyománytiszteletből választott a télhez kötődő magyarosított nevet, és a nemzeti kormány szóvivőjeként is vékony jégen táncol.

Puskás Az egykori mezőgazdasági idénymunkáshoz, a kaszáshoz hasonló, miniszteri szintű beosztás a magyar kormányban. Feladata, hogy a miniszterelnöki előszobában testével és fegyverével védje a futballpálya méretű dolgozószobájában egykapust játszó hagyatékőrző főnökét.

R

RoZsiharc Cukormázzal bevont kormánypárt-szóvivő kilátástalan küzdelme az erkölccsel, etikával, tisztességgel, az intellektuális kihívásokkal és a magyar nyelvvel.

S

Schmuck  (ném.) Idősödő szociáldemokraták méretes testékszere, amelyet, hogy ha egyszer felvettek, nem lehet levetni.

Simics Testre szabott jogszabályok formális betartásával magánzsebekbe juttatott közpénzek mértékegysége. Az ügyészség és a rendőrség eddig csak kisebb, néhány simicska elkövetési értékű ügyekben indított eljárást, mert a bejelentők többségét a közérdekű bejelentésekre vonatkozó jogszabályok értelmében már előbb elítélték személyes adatokkal történt visszaélés miatt.

Snitt Üstökösként emelkedő politikai pályafutások hirtelen félbeszakadásáról készített, nagy sikerű filmsorozat. Első, Snitt, Pál! című részének hatalmas népszerűségét látva a rendező folytatta a sorozatot a Snitt, Ferenc! és Snitt, Miklós! című epizódokkal. A várható széles közönségigényre felkészülve már forgatják a Snitt, Viktor!, Snitt, Zsolt!, Snitt, Attila! és Snitt, Gordon! részeket.

Soponya Fejér megyei vadászparadicsomba szervezett Lézerirányítású repülővadlövésen államköltségből részt vevő, kétségbeesetten panaszkodó, nehézkes mozgású arisztokrata.

Sömjén Vallási szertartásokhoz az ókortól kezdve használt, a görög Simeon magyar változatából, a Semjénből kialakult elnevezésű, a Magyar Országgyűlésben liberálisördög-űzésre használt illatosító szer. Kereszténydemokrata országgyűlési képviselők leheletének palackozásával készül, a Zsóti És A Keresztényi Megbocsátás Nonprofit Kft forgalmazza. Utolsó Ítélet (Extra Strong) változatához a kommunizmus utolsó leheletének rendszerváltáskor dobozolt és megmaradt készletéből, Fekete Mise változatához az ülésteremben tartózkodó ittas frakciótagok leheletéből kevernek adalékot.

Stadion 184,8 méter hosszú elektromos töltésű részecske. Létezését már évezredek óta sejtették, de bizonyítani csak a 2000-es években sikerült egy zseniális magyar tudósnak, a Bács-Kiskun megyei születésű csodajuhásznak, akiről az anyagnak ezt az újabb építőelemét is elnevezték. A részecske kizárólag több ezer férőhelyes, romos állapotú sportlétesítményekben észlelhető. A tudós az első ilyen létesítményét Magyarország Akasztó nevű településén hozta létre, ahol ma is megtekinthető, mint a Nemzeti Értéktár egyik ékköve. A kormány által kiemelten támogatott tudományfejlesztési program keretében 2013-tól az ország teljes területén számos részecskemegfigyelő objektum épül, mivel azonban a hatályos építési jogszabályok nem teszik lehetővé eleve romok építését, így kényszerűségből vadonatújakat kell építeni, és kivárni, amíg leromlanak.

Startup A pontosan nem tisztázott jelentésű angol kifejezést általában az újonnan alapított, induló innovatív vállalkozásra alkalmazzák. A magyar gazdaságpolitika a következő értelemben használja: „Ne gondolkozz, emeld fel a segged és húzzál dolgozni”!   

Sz

Számvevőszék A fogadások átvételét intéző alkalmazott ülőbútora a Nemzeti Dohány-, Lottóbolt és Bukmékerirodában. A múlt század ötvenes éveiből ismert békekölcsön korszerűsített változata bevezetésének előkészítése keretében átnevezése és szervezeti átalakítása Számonkérő Székké folyamatban van.

Századvég Az egység utolsó szakasza nemzeti érzelmű félkatonai civil szervezetek kormánytámogató felvonulásán. A parancsnok ide szokta beosztani a legszervilisebb társadalomkutatókat.

Szenzor Az állami médiában alkalmazott, a közéleti rezdülésekre és a politikai hatalom elvárásaira különlegesen érzékeny tartalomfelügyelő szakember.

Szorgosz Kapaszkodósz A Magosz Demonsztratosz (lászd ott) földművesz szakszervezet vezetője. Látványosz ellenzéki politikai akciók szervezőjeként vált iszmertté. Asz egyik félreszikerült öngyilkosz terrorakciója egyből a Magyar Országgyűlész alelnöki székébe repítette.

Szotyi Feljövőben lévő üdülőhely és futballközpont a Váli-víz mellett Fejér megyében. Itt adnak egymásnak négyévente találkozót a hanyatló Nyugat kommunista rendszerei ellen harcoló nemzeti erők vezetői. A település korábbi nevét – Felcsút – az új példakép, a Nagy Oroszország emblematikus Fekete-tengeri politikai-társadalmi központja és kedvelt üdülőhelye iránti tiszteletből változtatták meg. A nemzeti kultúra hagyományainak ápolása érdekében közterületein a köpködés kötelező. Utcáin folyamatosan terrorelhárító egységek járőröznek. A 2014-es Közép-ázsiai Téli Futball Játékok színhelye.

T

TEK (One Do) A végrehajtó hatalom vezetőjének különleges kiváltságokkal felruházott, törvényen kívüli fegyveres harcművészeti klubja. A jövő kihívásaira történő felkészülés szellemében kivételes képességű tagjai folyamatosan képezik magukat, jelenleg pl., a közhangulatra tekintettel, az amerikai Air Force One mintájára, repülni tanulnak.

Természetbarát Zöldövezeti luxusingatlanok tulajdonosait tömörítő vallásos rend tagja. A rend előírása szerint kötelező Armani- és Van Graaf-kámzsák mögé rejti arcát. Jótékonysági adománygyűjtő vándorlásai során unalmas óráiban állami milliárdokért turistautak műholdas felmérésével és turistajelzések festésével foglalkozik. 

Tévé O´Strom Híres ír filmszínésznő, a 2006-os őszi budapesti zavargásokról készült buliwoodi film főszereplője. Az eredeti forgatókönyv szerint Johannaként kellett volna elhamvadnia egy felgyújtott ismert középület lángjai között, azonban a film szűkös költségvetéséből csak arra futotta, hogy az épületet védő és lángba borító szabadságharcos csőcseléket rohamozó szabadságharcos rendőrök egyike kilőtte a fél szemét.

Tőkés Nemzeti színű felhajtóerővel működtetett, a családcentrikusság és a felebaráti szeretet kísértésébe esett gátlástalan kapitalista. 

V

Vajna Nemzeti kisebbség filmbizniszben utazó csoportja elöljárójának Atyáról Fiúra öröklődő címe. Jellemzője, hogy erdőszélen esküszik, és ehhez az államtól milliárdos hozományt kap.

Vaklicit Begyógyszerezett látássérült képviselőjelöltek kampánygyűlésnek álcázott nagyotmondó versenye választási időszakban. A nyertes a pártközpont utasításait vakon követve képviseli választóit a következő választásokig.

Veritas Népszerű elektromosvarrógép-márka az egykori Német Demokratikus Köztársaságban (NDK). Az itthon még fellelhető példányait az állam egy tudományos műhelybe gyűjtötte be, ahol a napi politikai igényeknek megfelelő történelemdicsőítő molinókat és történelemhamisító lepleket fércelnek össze velük erre a célra átképzett, iskolázott kutató közmunkások. A lakossági igények kielégítésére nemzeti mérnökök (lásd ott) által kifejlesztett okostelefon applikációja iGazság márkanéven kerül a boltokba.

VeszprémNER (ZRt) A fennálló rendszerbe szervesen betagozódott, állami projektek és kormánypárti önkormányzatok nagyberuházásainak környékén előforduló, állati irhákkal is kereskedő, némasági fogadalmat tett kertészeti aktatáska-kisvállalkozás. Különösen erős a hagyományos kézi munkákban: hatalmasat kaszál például környezeti katasztrófák elhárításán, antiszociális lakóparkok építésén.

Vélelem Nem ok nélkül feltételezett félelem a véleménynyilvánítástól a Nemzeti Együttműködés Rendszerében (NER, lásd ott).

Vida A második (Happy) törpe magas állami beosztású elvált felesége, akinek a múltjában fellelhető kétes események konfliktusokat váltottak ki Magyarország és legfőbb szövetségese között, és ily módon az újkori történelem közvetlen formálójává vált.

Vízum A rumhoz és az Unicumhoz hasonló, de alkoholnak nem minősülő afrodiziákum. A világ összes országában készítik, kizárólag külföldiek számára. Legkeresettebb változatát az Amerikai Egyesült Államokban állítják elő. Megvonása a vízumfüggőségbe került magyar kormánytisztviselőknél és kormányközeli személyeknél a „Tolmácsot kérek!” segélykérés kétségbeesett ismételgetésében megnyilvánuló mellékhatást váltja ki.

Vörösi-Soap® (ZRt) A foglalkoztatás növelése céljából halmozottan hátrányos helyzetű (HaHá-s) Baranyai megyei kistelepülés külterületén állami befektetéssel létrehozott tisztálkodószer-gyártó gazdasági társaság. A Magyar Gazdasági Tündérmese egyik meghatározó szegmensének tekintett startup vállalkozások közül az elsők között hozták létre 2010 őszén a timföldgyártás melléktermékeként keletkező, fémoxidokból álló, eddig hasznosítatlan anyag környezetbarát újrahasznosítására. Az államilag kijelölt magánrészvényesek befektetései rövid időn belül kiemelkedő hozamokat produkáltak, azonban a háttérben lezajlott, feltételezett politikai indíttatású üzleti tranzakciók gyanúját a cég által gyártott, egyébként kiváló minőségű vörösi szappanokkal sem sikerült a közreműködőkről lemosni. A közadakozásból származó tőkerészből illóolajokat és kámfort állítanak elő saját felhasználásra.

V0 A Nagy-Britannia és Belgium ellen a hitleri Németország által a második világháborúban bevetett V-2 (Vergeltungswaffe - „Megtorló fegyver”) ballisztikus rakétához hasonló eszköz, amelyet a magyar kormány az ország végső térdre kényszerítése céljából tervez alkalmazni, miután eddigi gazdaságpolitikájával csak részsikereket ért el. A náci példaképpel ellentétben ez a fegyver egy Szárliget és Ceglédbercel között újonnan építendő, közel 200 km-es sínpályán halad, hogy láthatatlan maradjon a baráti Oroszország és az ellenséges NATO légtérvédelmi radarrendszerei számára, és ezáltal elkerülhető legyen egy félreértésből fakadó esetleges légi csapás a szövetségesek és ellenfelek előtt is ismeretlen hadászati eszköz ellen. A V0-tól várt eredményt a Paks 2.0 atomfegyver fejlesztésének meggyorsításával biztosítják be.

Z

Zászlóanya Egyenruhás és fegyveres testületek díszszemléje során vágtató harci mének lobogó sörényébe nemzetiszínű szalagokat fonó éltes politikusnő vagy politikusfeleség.

Zuschlag (ném.) A magyarországi közösségi közlekedésben részt vevő liberális és baloldali utasok által kötelezően megvásárolandó pótjegy. Aki elmulasztja, akár hat év börtönbüntetéssel is számolhat.

Zs

Zsaru 1. Magyar rendőrök speciális lábbelije. Általában mintegy fél yardnyi darab látható belőle, a többit eltakarja a fakabát. (© Timár György) 2. A miniszterelnök által állománygyűlésen a rendőr tiszthelyetteseknek választási hangulatjavító intézkedésként visszamenőleg beígért könnyű, pántos szolgálati lábbeli nyári használatra.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://turotneked.blog.hu/api/trackback/id/tr185759550

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.